Cookie Policy

Wat zijn cookies?

Onder Cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

De eigenlijke cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van Optiek de Dageraad Domeinen op je Apparaat worden gezet en/of van je Apparaat worden gelezen.

Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door je browser. 

Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van je Apparaat of een toepassing op je Apparaat, bv. je web browser. 

Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je Apparaat, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

De hiervoor vermelde cookies zijn:

  • Soms tijdelijk (Sessie Cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit.
  • Soms permanent (Persistent Cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist. Permanente Cookies laten bijvoorbeeld toe dat je je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden.
  • Soms eerste partij Cookies: Dit zijn Cookies gebruikt door een Optiek De Dageraad domein (hier niet van toepassing).
  • Soms derde partij Cookies: Dit zijn Cookies gebruikt door websites die tot een ander domein behoren zoals bijvoorbeeld Google Analytics.